Materiał Partnera

Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze kotłów gazowych

Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze kotłów gazowych

Obsługa kotłów gazowych wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm i standardów bezpieczeństwa. Urządzenia gazowe, które pracują bez stałego dozoru, muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Wiele zależy także od tego, czy piec zamontowany jest w wydzielonym pomieszczeniu, czyli kotłowni czy też w jednym z pomieszczeń użytkowych.

Bezpieczne korzystanie z kotłów gazowych

Kotły gazowe, których moc nie przekracza 30 kW, mogą być montowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli takich, w których przebywa się nie dłużej niż 4 godziny dziennie. Do tej kategorii zalicza się łazienkę, kuchnię, przedpokój i pomieszczenia sanitarne. Dopuszczalne jest także montowanie pieca gazowego w pomieszczeniu technicznym lub przeznaczonym na kotłownię. Wart podkreślenia jest fakt, że urządzenia z otwartą komorą spalania nie mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ istnieje ryzyko cofania się spalin i zatrucia tlenkiem węgla. Dopuszcza się jedynie montaż pieców z zamknięta komora spalania, przy czym warunkiem jest zastosowanie przewodów koncentrycznych powietrzno-spalinowych.

Piec gazowy musi być ulokowany w takim miejscu, aby możliwy by swobodny do niego dostęp w razie konieczności przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych – od frontu urządzenia do ściany powinien być zachowany odstęp 1 m. Drzwi do kotłowni muszą mieć szerokość 90 cm i być otwierane w kierunku zewnętrznym pod naciskiem. W przypadku kotłów z otwartą komorą spalania kotłownia musi mieć metraż co najmniej 8 m2, a w przypadku pozostałych kotłów dopuszcza się powierzchnię 6,5 m2.

Zabezpieczenia w kotłowni gazowej

Specjalistą w dziedzinie instalacji grzewczych jest firma ZETEM, która świadczy usługi na terenie całego województwa śląskiego. Przy instalowaniu urządzeń gazowych fachowcy zawsze stosują samoczynnie działające zabezpieczenia – zwłaszcza jeśli piec pracuje bez stałego dozoru. Zabezpieczenia mają chronić przed skutkami spadku ciśnienia lub przerw w dostawie gazu – zwykle jest to zawór elektromagnetyczny, który zostaje zamknięty na przykład w sytuacji, gdy zabraknie prądu.

Kotły CO na Śląsku, które działają na gaz i mają większą moc niż 60 kW, muszą mieć sygnalizator akustyczny informujący o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń gazu. Często wybieranym rozwiązaniem są piece z automatycznym odcięciem gazu do kotłowni. W przypadku kotłów o mniejszej mocy zaleca się montaż czujników stężenia gazu ziemnego. Co do zasady, im większa jest moc cieplna zainstalowanych urządzeń, tym większe stawia się wymagania.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję